Opleiden in de school

De scholen van SKOSO participeren in het project ‘Opleiden in de school’. Dat betekent dat studenten van opleidingsinstituten een deel van hun opleiding volgen op de werkplek. De studenten worden daarbij beschouwd als een volwaardig teamlid en dragen samen met de teamleden de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs.

 

Ook het doen van onderzoek maakt deel uit van de scholingsactiviteiten. Studenten worden uiteraard goed begeleid door mentoren en basisschoolcoaches. Zij nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar en er zijn natuurlijk ook meer handen in de klas. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid.  Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid als leraar of onderwijsassistent.  

 

Opleidingscoördinator

SKOSO werkt op projectbasis samen met Fontys Pabo Eindhoven/Veghel en ROC de Leijgraaf.  

 

Om de samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten in goede banen te leiden, heeft SKOSO een opleidingscoördinator aangesteld:

deze functie wordt medio 2019 ingevuld