Personeel

Deskundig personeel is een noodzakelijke voorwaarde om de doelstellingen van SKOSO te realiseren.
De leraar doet ertoe. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de leraar de grootste impact heeft op het leren van de leerling. Alleen competente leerkrachten kunnen onze leerlingen op passende wijze begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten.

 

Traditioneel gezien is het vak van leerkracht sterk gericht op het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Huidige maatschappelijke ontwikkelingen vereisen echter nieuwe kennis en vaardigheden van leerkrachten.
SKOSO speelt daar samen met de scholen op proactieve wijze op in.