Opvang

Voorschoolse opvang (VSO), Tussenschoolse opvang (TSO), Buitenschoolse opvang (BSO)

Op alle scholen van SKOSO wordt door en in samenwerking met kinderopvang De Verbinding opvang van hoge kwaliteit aangeboden.
Voor nadere informatie zie de website van de Verbinding.

 

Peuteraanbod

Op alle schoollocaties wordt op enkele dagdelen een peuteraanbod georganiseerd door de Verbinding. 

 

Het peuteraanbod vervangt de voormalige peuterspeelzalen, maar is nog steeds gericht op een goede voorschoolse ontwikkeling zoals op het gebied van woordenschat.