Uw kind aanmelden

Heeft u een school gevonden die aansluit bij de wensen van u en uw kind? En is uw kind 2 ½ jaar? Dan kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze en daarvoor een afspraak maken met de directeur. 

 

Open dagen

In januari worden er open dagen georganiseerd en eind januari is er een centrale aanmeldbijeenkomst. U wordt hier tijdig over geïnformeerd via de plaatselijke media en de websites van de scholen.
Meldt u uw kind liever op een ander tijdstip aan? Dat kan natuurlijk ook. Het inschrijvingsformulier kunt u van de website van de school downloaden.  

 

SKOSO heeft beleid vastgesteld met betrekking tot de aanname van leerlingen. Het beleidsdocument treft u hier aan.
Beleid m.b.t. tot de aanname van leerlingen: klik hier

Beleid m.b.t. aanname van leerlingen met een handicap: klik hier.

Indien uw kind onder schooltijd medicijnen dient te gebruiken is het volgende beleid van toepassing: Medisch Handelingsprotocol: klik hier