Wie zijn wij

SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, is een stichting waaronder 7 katholieke basisscholen vallen. Deze scholen hebben elk hun eigen karakter en werksfeer. Door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar. Met ongeveer 125 medewerkers is SKOSO één van de grotere werkgevers in de gemeente Sint-Oedenrode.  

 

SKOSO werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door enkele stafmedewerkers op het bestuurskantoor (zie onder stafmedewerkers). De directeur-bestuurder vormt ook het aanspreekpunt voor de directeuren van de aangesloten scholen. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder.

Scholen

De scholen van de stichting zijn zelfstandig en hebben allen een integraal verantwoordelijke directeur. SKOSO waarborgt dat er zoveel mogelijk autonomie op schoolniveau blijft. De individuele scholen krijgen de ruimte om binnen de algemene beleidskaders een eigen beleid te ontwikkelen. Schooloverstijgende zaken worden gezamenlijk behartigd. Door samenwerking op bovenschools niveau probeert men elkaar te ondersteunen en te versterken. De directeuren maken deel uit van het directeurenoverleg, onder leiding van de directeur-bestuurder. 

Bovenschools wordt er door personeelsleden van de scholen in diverse netwerken samengewerkt (kwaliteitskring IB-ers, kunstzinnige vorming, leerkrachten groep 8 e.d.)