Missie visie en beleid

'NAVIGEREN OP KRACHTIG LEREN'

 

 

 

In onze vloot verenigen wij zeven "boten". Al onze "boten" bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Daarmee bieden wij onze kinderen een krachtige (leer)weg in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
Samen zijn we sterk en varen we op volle kracht vooruit. 

 

Missie
SKOSO is een ambitieuze organisatie die zich ten doel stelt om op haar basisscholen op inspirerende wijze onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen.
Met competente personeelsleden willen we de totale ontwikkeling van de kinderen bevorderen.


Daarbij gaan we uit van hun talenten en mogelijkheden. We vinden het van belang dat kinderen op deze wijze kunnen uitgroeien tot kritische en actieve burgers die goed kunnen functioneren in een maatschappij die volop in beweging is.


Om dat te bewerkstelligen creëren we een veilige en respectvolle leeromgeving, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

 

constructief samenwerken

Visie

In 2020 is SKOSO een professionele leergemeenschap, waarin medewerkers constructief samenwerken met elkaar en met de partners in opvang. Zij laten het beste uit de kinderen naar boven komen in een doorgaande ontwikkeling. Hierbij gaan ze uit van de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Uiteindelijk leidt dit tot verhoging van brede opbrengsten.

 

Kernwaarden SKOSO

Uit de visie zijn de kernwaarden af te leiden die leidend zijn voor de strategie, het verdere beleid en de activiteiten die binnen SKOSO worden ontwikkeld en ondernomen. De kernwaarden die aan de basis van de visie van SKOSO liggen zijn:

  • Ambitieus
  • Inspirerend
  • Samenwerkend
  • Verbindend

 

De belangrijkste beleidsthema’s voor de komende jaren hebben betrekking op de volgende beleidsdomeinen: 

  1. Beleidsdomein onderwijs
  2. Beleidsdomein personeel
  3. Beleidsdomein kwaliteit
  4. Beleidsdomein middelen
  5. Beleidsdomein organisatie

 

Het Strategisch Beleidsplan SKOSO 2015-2019 vindt u hier