Nieuwe website ontdeklab

De nieuwe website is gelanceerd. Lees meer...

  

SKOSO wil in het kader van innovatief onderwijs op gebied van ICT, wetenschap, techniek en excellentie een olievlekwerking tot stand brengen op de scholen van SKOSO zelf, maar ook in de regio en wellicht later ook daarbuiten. Dit doen we het liefst in samenwerking met zoveel mogelijk externe partijen.We willen de kinderen al vanaf jonge leeftijd leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Via ontdekken, onderzoeken en ontwerpen willen we kinderen intrinsiek motiveren om een bijdrage te leveren aan wereld van duurzame energie. Door de juiste kennis en betrokkenheid kunnen zij een verschil maken, nu en in de toekomst. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om de biologische en technische kringloop te combineren.

Middels de 21st Century Skills willen we het eigenaarschap bij kinderen vergroten door het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren. We leren kinderen werken met nieuwe technische materialen in een omgeving waarin ze zelf mogen creëren en produceren (maker education) en vaardiger te worden in logisch in stapjes te denken (computational thinking). Door samen te werken, keuzes te maken in het ontwikkelproces en hierop te reflecteren, leren zij hoe ze hun doel kunnen bereiken.

Om deze doelstellingen te realiseren hebben we een ontdeklab opgezet. De eerste versie van het SKOSO-ontdeklab is op de locatie van Neovito  te Sint-Oedenrode. Vanuit deze kraamkamer is het de bedoeling dat er op kort termijn op alle scholen mini-ontdeklabs worden gerealiseerd.